Preinscripció

La preinscripció es realitzarà:

 • Dies: del 23 de març al 4 d’abril  (ambdós inclosos).
 • Horaris: De 9h a 13h i de 15h a 17h.
 • Lloc: Servei Educatiu Les Corts (Carrer Galileu, 229)
 • Documentació
  • Sol·licitud emplenada (us la podeu descarregar i imprimir) Sol·licitud preinscripció
  • DNI o NIE de l’adult que ho sol·licita original + fotocòpia
  • Llibre de família original + fotocòpia
  • TSI (Targeta sanitària) original + fotocòpia
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.