Pilars pedagògics

A la nostra escola treballem amb la metodologia basada en projectes, sense llibres de text.  Partint de les idees prèvies dels nens i nenes, la formulació  d’hipòtesis i ’experimentació com a medi per aconseguir resoldre aquells reptes que se’ls hi plantegi.

D’aquesta manera intentem apropar la realitat als nostres alumnes, buscant sempre que el seu aprenentatge sigui realment significatiu.  20.jpg

Treballem en diferents entorns d’aprenentatge: aula, espai de ciència, hort, animals, racons, ambients, etc., de manera que tot allò que fem estigui contextualitzat i tingui sentit pels nens i nenes.

gallines.jpg

Potenciem l’ús de la conversa entre els infants i els mestres per tal que   esdevingui el motor de l’aprenentatge en un procés de desenvolupament global.

Com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge els nens i nenes participen conjuntament amb els seus mestres en la formulació dels objectius i la planificació del treball a fer a l’aula.  

Com a punt rellevant d’aquest procés donem gran importància al fet de compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació.  L’avaluació entesa com a part integrada dins del procés d’aprenentatge, i no com a funció únicament qualificadora, és un dels pilars de la nostra manera de pensar i fer.

Anuncios