Pilars pedagògics

A la nostra escola treballem amb la metodologia basada en projectes, sense llibres de text.  Partint de les idees prèvies dels nens i nenes, la formulació  d’hipòtesis i ’experimentació com a medi per aconseguir resoldre aquells reptes que se’ls hi plantegi.

D’aquesta manera intentem apropar la realitat als nostres alumnes, buscant sempre que el seu aprenentatge sigui realment significatiu.  IMG_6947

Treballem en diferents entorns d’aprenentatge: aula, espai de ciència, hort, animals, racons, ambients, etc., de manera que tot allò que fem estigui contextualitzat i tingui sentit pels nens i nenes.

gallines.jpg

Potenciem l’ús de la conversa entre els infants i els mestres per tal que  esdevingui el motor de l’aprenentatge en un procés de desenvolupament global.

Com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge els nens i nenes participen conjuntament amb els seus mestres en la formulació dels objectius i la planificació del treball a fer a l’aula.  

Com a punt rellevant d’aquest procés donem gran importància al fet de compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació.  L’avaluació entesa com a part integrada dins del procés d’aprenentatge, i no com a funció únicament qualificadora, és un dels pilars de la nostra manera de pensar i fer.

Anuncios