Objectius educatius prioritaris

IMG_6882      IMG_6768

 

Utilitzar un mètode d’aprenentatge que:

Potenciï l’autonomia personal.
Fomenti la participació democràtica.
Estimuli l’aprenentatge en interacció.
Potenciï l’interès dels alumnes.
Estimuli creativitat.
Potenciï que aflorin les emocions i els sentiments.
Propiciï la transferència de coneixements.
Promogui l’avaluació dialogant i l’autoregulació de l’aprenentatge.

Anuncios